BIURO EKONOMICZNO - RACHUNKOWE S.C.

KANCELARIA PODATKOWA

Doradca Podatkowy Ewa King Doradca Podatkowy Olaf King

CENNIK

Nasze wynagrodzenie

Podstawową sprawą, na której opieramy nasze wynagrodzenie jest zapewnienie naszym klientom usług o najwyższej jakości w stosunku do ich kosztu. Dokładamy wszelkich starań, aby poziom naszego wynagrodzenia był ustalany w porozumieniu z klientem i aby w każdej chwili nasi klienci byli świadomi przewidywanego kosztu usług świadczonych na ich rzecz. W praktyce, powyższy cel osiągamy w następujący sposób:

- jeżeli możliwe jest dokładne określenie zakresu pracy, która zostanie wykonana na danym etapie, wynagrodzenie jest określone stałą kwotą,
- w pozostałych przypadkach, podajemy sposób określenia wysokości naszego wynagrodzenia oraz, w miarę możliwości, jego przewidywaną wysokość.

Co do zasady, nasze wynagrodzenie określane jest w oparciu o stawki godzinowe w zależności od pracochłonności danego etapu oraz doświadczenia osób zaangażowanych przy jego realizacji. W naszej działalności kierujemy się zasadą, aby przy zapewnieniu najwyższej jakości usług, poszczególne prace były wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje według możliwie najniższej stawki godzinowej.

Jakość pracy i odpowiedzialność

Biuro świadczy usługi zgodnie z przepisami prawa bilansowego i podatkowego z uwzględnieniem urzędowych interpretacji w zakresie tego prawa a także zgodnie z najlepszą praktyką obowiązującą w dziedzinach objętych ofertą. Dochowujemy należytej staranności w trakcie świadczenia usług. Zgodnie z przyjętymi zasadami ponosimy odpowiedzialność za ewentualne straty lub szkody będące wynikiem świadczonych przez nas usług, jeżeli są one bezpośrednią konsekwencją niedotrzymania przez nas obowiązków wynikających z zawartych umów lub jako niedochowanie należytej staranności.