BIURO EKONOMICZNO - RACHUNKOWE S.C.

KANCELARIA PODATKOWA

Doradca Podatkowy Ewa King Doradca Podatkowy Olaf King

O FIRMIE

Biuro Ekonomiczno – Rachunkowe Spółka Cywilna Ewa King Olaf King jest firmą doradczą pracującą dla swoich klientów od 1992 roku, specjalizującą się w kompleksowej obsłudze księgowej spółek prawa handlowego z udziałem kapitału polskiego oraz zagranicznego. Świadczymy usługi dla wszystkich podmiotów gospodarczych, w tym także dla tych, których właścicielami są grupy kapitałowe.

Najważniejszy jest dla nas profesjonalizm, który jest wynikiem naszych długoletnich doświadczeń na polu księgowości, rachunkowości i prawa podatkowego. Dochowujemy należytej staranności w trakcie świadczenia usług. Zatrudniamy kilkunastu pracowników z których zdecydowana większość to polscy specjaliści doskonale znający nasz rynek, gospodarkę i zasady postępowania. Naszym celem jest wysoka jakość świadczonych usług. Nasza oferta jest bardzo elastyczna i zawsze dostosowana do oczekiwań klienta. Na życzenie klienta świadczymy nasze usługi także w jego siedzibie lub innym wskazanym przez niego miejscu. Jesteśmy zawsze blisko naszych klientów i potrafimy rozwiązywać ich problemy.

Oferowany przez nas outsourcing usług finansowo-księgowych jak również kadrowych jest jedną ze strategii firmy i wiąże się z szeregiem zalet. Do najważniejszych zaliczyć należy znaczną oszczędność czasu oraz redukcję kosztów związanych z zatrudnianiem i szkoleniem pracowników działu księgowego w strukturze przedsiębiorstwa. Powyższe znacząco przyczynia się do optymalizowania wydatków. Korzystanie z zewnętrznej firmy księgowej oznacza minimalizację kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, co w konsekwencji stwarza w obecnych realiach gospodarczych dużą szansę na osiągnięcie przewagi nad swymi konkurentami rynkowymi. Wymierne korzyści, jak wskazuje praktyka, sięgają niejednokrotnie nawet 50% wcześniej ponoszonych kosztów na własne służby finansowo – księgowe.

Kolejną korzyścią biznesową zastosowania outsourcingu usług księgowych jest podniesienie poziomu profesjonalizmu i podwyższenie jakości realizacji funkcji księgowej, co wynika z powierzenia spraw ekspertom z zewnątrz. Korzystając z usług firmy outsourcingowej dysponującej wysokiej klasy specjalistami, doświadczeniem, dostępem do wiedzy, oprogramowaniem oraz nowoczesnymi technologiami mamy gwarancję szybkiej, rzetelnej, fachowej oraz kompleksowej obsługi. Pewność taka niekoniecznie zapewniona jest przez wydzielony w strukturze firmy dział księgowy. Outsourcing usług księgowych przyczynia się również do znacznej redukcji ryzyka, gdyż firma outsourcingowa przyjmuje ryzyko na siebie i odpowiada za ewentualne błędy, niedopatrzenia i uchybienia w księgach rachunkowych. W razie ich wystąpienia przedsiębiorca ma prawo domagać się odszkodowania wypłacanego na podstawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych. Następnym istotnym aspektem obniżenia ryzyka jest uniknięcie negatywnych konsekwencji nieoczekiwanej nieobecności (np. z powodu choroby lub urlopów) księgowego. Jako firma outsourcingowa dysponujemy znaczną liczbą specjalistów, a absencja któregokolwiek z nich nie zakłóca terminowości i płynności świadczenia usług.

Wybierając naszą ofertę otrzymujecie Państwo:

- gwarancje fachowości ewidencji i rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- ograniczenie nakładów związanych z zakupem, serwisem i utrzymaniem oprogramowania w firmie
- znaczącą obniżkę kosztów zatrudnienia i szkoleń pracowników działu finansowo-księgowego

Niezależnie od powyższych korzyści, zlecenie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego na zewnątrz firmy znacznie ułatwi koncentrację dyrektora firmy nad rozwojem jej działalności.


NASZA OFERTA

W zakres propozycji, którą pragniemy Państwu przedstawić wchodzą trzy główne segmenty działalności. Są to:

Księgowość
Kadry
Doradztwo

Właściciele Biura to wykwalifikowani doradcy podatkowi wpisani na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych pod numerami 02911 oraz 02912

Olaf King
Ewa King